ขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศไหนดี

หลายคนคงสงสัยว่าจะขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศไหนดี โดยการขอวีซ่านั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราวางแผนการเที่ยวว่าเราจะไปประเทศไหนบ้าง ไปไหนเป็นประเทศแรก และอยู่ที่ประเทศไหนนานที่สุด เพราะว่าการวางแพลนนี้จะสามารถตัดสินได้ว่าเราจะต้องขอวีซ่าเชงเก้นกับสถานทูตประเทศอะไร หากเราจะไปเที่ยวประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยใช้เวลาเที่ยวในแต่ละประเทศเท่า ๆ กัน เช่น ไปฝรั่งเศส 4 วัน เยอรมนี 4 วัน และสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน เราต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศแรกในกลุ่มเชงเก้นที่เราเดินทางไปถึงคือประเทศฝรั่งเศส หากมีประเทศประเทศไหนในกลุ่มเชงเก้นที่เราต้องการไปเที่ยวนานกว่าประเทศอื่น เราต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ประเทศนั้น เช่น ไปเที่ยวฝรั่งเศส 4 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน และไปเยอรมนี 5 วัน เราต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตเยอรมนี เราควรปฏิบัติตามที่กล่าวมาด้านบนอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการขอวีซ่า และทำให้การขอวีซ่าเป็นไปได้แบบผ่านฉลุย สำหรับใครที่ติดปัญหาการทำวีซ่าไม่ผ่าน tumvisa.com รับปรึกษาให้ฟรี!!

Continue Reading