เตรียมตัวอย่างไร เมื่อร้านทองต้องไปแจ้งความคดีทองปลอม

ทองคำ

หลายท่านอาจเคยมีคำถามว่า เจอทองปลอมแล้วต้องทำอย่างไร ดังนั้น วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการเตรียมตัวในการแจ้งความดำเนินคดีทองปลอม เพื่อเป็นประโยชนืให้กับผู้บริโภคได้รักษาสิทธิ์ของตัวเอง โดยมีขั้นตอนพื้นฐานดังนี้

1.หนังสือหรือหลักฐานในการยืนยันว่าเป็นผู้เสีย ในกรณีของบุคคลธรรมดา สิ่งที่จำเป็น คือ บัตรประจำตัวประชาชน หากเป็นนิติบุคคล อาจจะเป็นรูปแบบ บริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำเป็นจะต้องมีหนังสือรับรอง

2.เอกสารหลักฐานที่แสดงการกระทำความผิดของผู้ต้องหา เช่น ใบรับฝากซื้อ  ใบรับจำนำ และทองปลอมที่โดนนำมาหลอกขาย ทุกอย่างต้องนำฉบับจริงไปมอบให้แก้พนักงานสอบสวน

3.ใบค้าเก่า ร้านทองในแต่ละร้านที่มีการซื้อขายจะต้องมีใบค้าเก่า

4.หนังสือมอบอำนาจ เป็นหนังสือที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตน ในกรณีที่ ผู้เสียหายไม่สะดวก แต่ผู้ที่จะเป็นผู้รับมอบอำนาจได้จะต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เอกสารที่จำเป็นต่อการมอบอำนาจ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน หากเป็นนิติบุคคลสิ่งที่ต้องมี คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล  เอกสารทั้งหมดให้รับรองสำเนาถูกต้อง สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ในหนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ 30 บาท สามารถซื้อได้ที่สรรพากร

5.สำหรับการแจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เบื้องต้นต่อพนักงานสอบสวน จะเกี่ยวกับประวัติ เช่น ชื่อ อายุ อาชีพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายได้ต่อเดือน อาจจะมีเพิ่มเติมแล้วแต่สถานทื่

จากข้อมูลเบื้องต้นอาจจะเป็นประโยชน์ให้แก่เจ้าของร้านทองหรือผู้ที่โดนหลอกหลวงทางการซื้อขายทอง ได้มีการเตรียมตัวก่อนให้พร้อมก่อนที่จะไปแจ้งความ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดำเนินคดีความอีกด้วย ถ้าเกิดใครที่โดนอยากให้ ออกไปรักษาสิทธิของตัวเองอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพลอยนวลเด็ดขาด

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.fortyfikacje.org/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3/
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *