อีกทางเลือกสำหรับการออมทองคำที่ไม่ควรพลาด

ทองคำ

ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ การออมเงินถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและในปัจจุบันนี้ทองคำก็ถือเป็นเป็นการออมในรูปแบบหนึ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานและทองคำเป็นทรัพย์สินที่มีราคาค่อนข้างผันผวนจึงจัดว่ามีความเสี่ยงสูง โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลทั่วไปและจะมีการซื้อขายทองรูปพรรณในรูปแบบต่างๆ ฉะนั้นเราควรที่จะคำนึงถึงต้นทุนในด้านอื่นๆ สำหรับการออมทองคำ

1.ต้นทุนในการเก็บรักษา

โดยปกติแล้วผู้ซื้อทองจะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาเอง ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องมีระบบการจัดเก็บเป็นอย่างดี เช่น ซื้อตู้เซฟ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหรือจะต้องนำไปฝากกับธนาคารแต่อาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษา

2.ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขาย

ส่วนมาก ปกติการรับซื้อทองคำรูปพรรณจะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 200 บาทขึ้นไป โดยที่ราคาทองคำจะสูงกว่าราคารับซื้อทองคำและจะบวกเพื่มไปกับบำเหน็จเข้าไปในราคาทองแล้วแต่ถ้าการขายทองคำแท่งจะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 100 บาท

ทั้งนี้ การถือทองคำไม่ได้มีการระบุกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน ทำให้มีโอกาสที่จะโดนขโมยหรือถูกนำไปขายต่อได้ง่ายๆเพราะไม่ได้ระบุกรรมสิทธิ์ แต่ถ้าหากการซื้อธนบัตรที่ต้องมีการระบุชื่อเจ้าของในกรรมสิทธิ์ ก็จะทำให้ถูกนำไปขายต่อทำได้ยากและที่สำคัญปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาทองคำนั้น ได้แก่ตลาดโลกและอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน จึงทำให้ราคาทองคำมีการเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลก

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.fortyfikacje.org/%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad/
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *